وینتیج پرشیین

فرش های خاص و مدرن با طرح های کلاسیک و آمیخته شده از هنر روز و قدمت بالا 

فرش های وینتیج از فرش های قدیمی دست باف و سنگ شور شده درست می شود که با رنگ های طبیعی طراحی می شود